175, 36 Đặng Văn Ngữ, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.